Vår anställd äger hela tiden ”Stena-plagg” och kan legitimera sig med vår egen legitimation. Ni kan också få till vår växel på 075 24 15 000 och vädja att dom dubbelkollar att personen arbetar hos oss. Tänk på att inte frige in en inom din lägenhet förrän du är säker på vem personen är.Vi vill att du ämna känna dej välkomm… Read More


Det är viktigt att allt ska kännas tryggt förut dig och att personkemin stämmer. All vår anställd bbefinner sig legitimation samt kan legitimera sig förut närstående och anhöriga. Uppdragets Spännvidd och längd bestämmer ni. Det sluta minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timma/passage. Läs mer Ifall praktiska grejer att befinna ku… Read More


Vår personal har förgott ”Stena-plagg” samt kan legitimera sig tillsammans vår speciell legitimation. Ni kan också futtig till vår växel på 075 24 15 000 och be att de dubbelkollar att personen arbetar hos oss. Tänk på att inte lansera in en inom din lägenhet förrän du är säker på vem personen är.Då kan ett Fullständig timmes … Read More


All nycklar som hör till lägenheten samt övriga utrymmen ämna lämnas Åter. Det gäller även dom nycklar såsom ni själv låtit framställa samt betalat förut. Flyttransport och grovsoporVi inneha samlat samtliga våra ultimata vink för hurdan du som hyresgäst kan hushålla på ett klimatn igenom smarta val här på vår webbplats.Melodi … Read More


We're regularly acquiring new techniques, applications and resources, which assist Increase the cleaning plus the Doing work conditions of our workforce even though minimising any unfavorable outcomes about the natural environment.I will continue on to use your provider for other authorized documents required for my company. I rely on you since, yo… Read More